Søg
Close this search box.
Primær Cereda-logo

Mød Peter Skjerning

Peter Skjerning (47 år) er formand for Cereda, som er en brancheorganisation for bogholdere, controllere, revisorer, regnskabskonsulenter og ledere. Men hvordan er han landet i formandsstolen? Og hvad ser han som Ceredas vigtigste indsatsområder?

Peter blev selvstændig bogholder i 2014 med virksomheden Bogholdergruppen, og ligesom mange andre meldte han sig mest ind for at få adgang til Cereda’s gode og billige ansvarsforsikring. Det udviklede sig, og Cereda har de senere år udviklet sig til at blive en mere professionel brancheorganisation. Peter overtog formandsposten for halvandet år siden:

“Det var på et tidspunkt, hvor Cereda som organisation skulle tage stilling til, om vi ville fortsætte den hidtidige linie med øget professionalisering, eller om vi ville sætte opgaver som certificering, politisk indflydelse og digitalisering på pause. For mig er det nøglepunkter i en organisation som Cereda, og jeg blev valgt som formand med mandat til at fortsætte den professionelle linie”, siger Peter.

Hvorfor ville du gerne være formand?

Jeg brænder for at være med til at bidrage til udviklingen inden for regnskab og økonomi, hvor der er en masse spændende udfordringer, som bare venter på at blive løst, og som kan bringe vores profession et endnu bedre sted hen. Desuden er det nogle spændende og energiske mennesker, der sidder i bestyrelsen, som jeg gerne vil arbejde sammen med.

Hvorfor pegede formandspilen på dig?

Jeg har altid været aktiv i forskellige sammenhænge og er tit blevet valgt til tillidshverv. Jeg var eksempelvis formand for den ejerforening, hvor jeg boede tidligere. Og som ung var jeg administrator i mange år for Roskilde Domkirkes Drengekor, som jeg selv sang i. Administrative opgaver har altid ligget lige til højrebenet for mig.

Hvad er de vigtigste indsatsområder for Cereda?

Vi har en klar strategisk plan, hvor jeg vil fremhæve fire af vores fokusområder.

For det første vil det være en stor fordel, hvis vi bliver større og øger vores indflydelse i samfundet. Vi skal spørges, når politikerne stiller lovforslag inden for vores fagområde. For at sikre mere indflydelse, er Cereda derfor blevet medlem af SMVdanmark, hvor jeg også er medlem af bestyrelsen og kan være med til at påvirke, hvor vi skal hen politisk.

Hvis vi var ligeglade med politisk indflydelse, ville det nok mest være revisorernes dagsorden, der blev hørt. For eksempel har Cereda været med til at kæmpe for, at der ikke blev indført revisionspligt for små virksomheder. Det ville være uhensigtsmæssigt og dyrt for dem. Eksemplerne på øget bureaukrati står nærmest i kø – og det er netop dér, vi skal gøre vores stemme hørt til fordel for både regnskabsbranchen og vores kunder.

Et andet meget vigtigt indsatsområde er digitalisering, hvor der inden for bogholderi og regnskab nu findes masser af muligheder for at gøre tingene smartere, hurtigere og med færre fejl. Vi skal som organisation hjælpe vores medlemmer med at gribe digitaliseringen, så de kan høste fordelene. Hvis vi bare gør, som vi altid har gjort, risikerer vi at blive overhalet af andre, som med teknologiens hjælp kan gøre tingene billigere, hurtigere eller bedre end os.

Vi ser ind i en ny bogføringslov, som på mange punkter er ganske fornuftig, men der er også punkter om netop digitalisering, som kan forbedres. Det og andre uhensigtsmæssigheder arbejder bestyrelsen intenst på at få ændret.

For det tredje SKAL vi i mål med en certificeringsordning. Ved at være certificeret får vores medlemmer et objektivt bevis på, hvad vi kan som professionelle. Det vil sikre et højere fagligt bundniveau i branchen og løfte den generelle anseelse for faget. Vi ser vores kolleger i Norden være kilometervis foran os i Danmark, og vi skal lære af de erfaringer, de har gjort sig i de andre nordiske lande.

Og endelig skal vi blive ved med at tilbyde gode medlemsfordele, fordi de giver bogholdere og regnskabsfolk en helt konkret anledning til at melde sig ind i Cereda. Jeg har tidligere haft ansvar for at indgå partneraftaler, som Cereda i dag har mere end 30 af. Aftalerne giver vores medlemmer forskellige fordele, når de fx skal købe ind, forsikres eller vil digitalisere deres forretning. Fordelene alene kan for over 90% af vores medlemmer give kontante rabatter, der som minimum kan tjene kontingentet ind!

Peters egen virksomhed

Ved siden af formandskabet for Cereda har Peter Skjerning til hverdag travlt i sin egen virksomhed, Bogholdergruppen, som lige nu tæller ham selv og en ansat, og som selvfølgelig har taget mange af de nye, smarte digitale løsninger til sig for at automatisere og lette arbejdsbyrden for firmaets stadigt flere kunder.