Søg
Close this search box.
Primær Cereda-logo

Med medlemsfordelene tjener kontingentet hurtigt sig selv hjem

Kontingent og indmeldelsesgebyr

Kontingentet for medlemmer består af et grundkontingent for virksomheden på 4.400 kr. inklusive 1 ejer.

Udover 1 ejer/indehaver fra samme virksomhed betales 880 kr. pr. medarbejder der arbejder 15 timer og derover. 

Medlemstype Årligt kontingent
Virksomhedsmedlem inkl. 1 ejer
4.400 kr.
Ansatte udover 1 ejer
880 kr.
Passive medlemmer
2.500 kr.

Ansatte
Alle ansatte, der arbejder regnskab og økonomi i en virksomhed, skal være medlem.

Passive medlemmer
Kontingent personligt 2.500 kr. årligt (uden virksomhedskontingent og uden rettigheder til værktøjer).

Indmeldelsesgebyr
Der opkræves et indmeldelsesgebyr på 1.500 kr. ved tilmelding. Beløbet refunderes ikke, hvis ansøgeren ikke optages eller hvis medlemskabet fortrydes.

Kontingentbetaling
Kontingentet betales forud kvartalsvis hver 1. janaur, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Ved indmeldelse beregnes kontingentet forholdsmæssigt frem til næste opkrævningsperiode.

Alle priser er eksklusive moms.

Pris for forsikringer

Medlemmer skal være dækket af enten Cereda’s professionelle ansvarsforsikring eller en forsikring med tilsvarende dækning. Cereda’s forsikringsrådgiver afgør om forsikringen lever op til de stillede krav.

Du kan se Cereda’s forsikringspriser for 2024 i tabellen. En professionel ansvarsvarsforsikring og cyberforsikringen er obligatorisk for medlemskab. Forsikringen betales årligt i januar.

 
Forsikringstype Årlig pris 2024
Professionelt ansvar (ejer og én ansat). Obligatorisk
3.950 kr.
Professionelt ansvar, pr. person yderligere ansat
1.050 kr.
Cyberforsikring (obligatorisk)
1.250 kr.
Arbejdsskade
1.250 kr.
Løsøre
2.100 kr.