Menu Luk

Kontingent

Banner-homepage-400x1200-px-24-okt-2018
Brug for ny inspiration
- lad os nørde sammen
Cereda > Kontingent

Kontingent og forsikringspriser

Det årlige kontingent er angivet nedenfor.

Medlemstype Årligt kontingent
Virksomhedsmedlem inkl. 1 ejer 3.800 kr.
Ansatte udover 1 ejer 2,5 promille af lønsummen
Passive medlemmer 2.500 kr.

Kontingentet for medlemmer består af et grundkontingent for virksomheden på 3.800 kr. inklusive 1 ejer. Udover 1 ejer/indehaver fra samme virksomhed beregnes personlige kontingenter efter lønsum på følgende måde:

  • 2,5 promille af lønsum – fratrukket lønnen til en indehaver og/eller studerende.
  • For indehavere, der ikke modtager løn, betales 2,5 promille af en beregnet lønsum. Lønsummen opgøres som den forholdsmæssige andel af virksomhedens skattemæssige resultat før finansielle poster (jf. afgiftsgrundlaget for beregning af lønsumsafgift efter metode 4).

Alle ansatte der arbejder regnskab og økonomi i en virksomhed skal være medlem.

Passive medlemmer

Kontingent personligt 2.500 kr. årligt (uden virksomhedskontingent og uden rettigheder til værktøjer).

Indmeldelsesgebyr og kontingentbetaling

Der opkræves et indmeldelsesgebyr på 500 kr. ved tilmelding. Beløbet refunderes ikke, hvis ansøgeren ikke optages eller hvis medlemskabet fortrydes.

Kontingentet betales forud kvartalsvis hver 1. janaur, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Ved indmeldelse beregnes kontingentet forholdsmæssigt frem til næste opkrævningsperiode.

Alle priser tillægges moms.

Pris for forsikring

Medlemmer skal være dækket af enten Cereda’s professionelle ansvarsforsikring eller en forsikring med tilsvarende dækning. Cereda’s forsikringsrådgiver afgør om forsikringen lever op til de stillede krav.

Du kan se Cereda’s forsikringspriser for 2021 i tabellen nedenfor. Professionelt ansvar og cyberforsikring er obligatorisk for et medlemskab. Forsikringen betales for hele det kommende kalenderår i december.

Forsikringstype Årlig pris
Professionelt ansvar (ejer og én ansat). Obligatorisk 3.150 kr.
Professionelt ansvar, pr. person yderligere ansat  800 kr.
Cyberforsikring. Obligatorisk 1.000 kr.
Arbejdsskade 1.130 kr.
All-Risk 1.725 kr.