Menu Luk

Kontingent

Brug for ny inspiration
- lad os nørde sammen
Slider
Cereda > Kontingent

Kontingent

Det årlige kontingent er angivet nedenfor.

Medlemstype Kontingent
Virksomhedsmedlem inkl. 1 ejer 3.800,- kr. pr. år
Ansatte udover 1 ejer 2.5 promille af lønsummen
Passive medlemmer 2.500,- kr. pr. år

Kontingentet for medlemmer består af et grundkontingent for virksomheden på 3.800,- inkl. 1 ejer.

Udover 1 ejer/indehaver fra samme virksomhed beregnes personlige kontingenter efter lønsum på følgende måde:

  • 2,5 promille af lønsum – fratrukket lønnen til en indehaver og/eller studerende.
  • For indehavere, der ikke modtager løn, betales 2,5 promille af en beregnet lønsum. Lønsummen opgøres som den forholdsmæssige andel af virksomhedens skattemæssige resultat før finansielle poster (jf. afgiftsgrundlaget for beregning af lønsumsafgift efter metode 4).

Alle ansatte der arbejder regnskab og økonomi i en virksomhed skal være medlem.

Passive medlemmer

Kontingent personligt kr. 2.500,- årligt (uden virksomhedskontingent og uden rettigheder til værktøjer).

Kontingentet betales forud kvartalsvis hver den 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.
Ved indmeldelse beregnes kontingentet forholdsmæssigt frem til næste opkrævningsperiode.

Der opkræves et indmeldelsesgebyr på 500 kr. ved tilmelding. Det refunderes ikke, hvis ansøgeren ikke optages eller hvis medlemskabet fortrydes.

Alle priser tillægges moms.

Pris for ansvarsforsikring

Medlemmer skal være dækket af enten Cereda’s Professionelle Ansvarsforsikring eller en forsikring med lignende dækning. Ceredas forsikringsrådgiver afgør om forsikringen lever op til de stillede krav.

Cereda’s forsikring koster 3.900 kr. årligt (2020 pris) for virksomheder med op til 2 personer. Prisen for personer derudover er 750 kr. årligt. Prisen inkluderer en obligatorisk Cyberforsikring på 1.000 kr. årligt. Forsikringen betales for hele det kommende kalenderår i december måned.
Forsikringer reguleres årlig og i 2021 sker der en stigning pr. ca. 8-12%, vi opdaterer konkrete priser når vi kender dem fra forsikringsselskabet.