Søg
Close this search box.
Primær Cereda-logo

Frequently asked questions

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores sekretariat på sekretariat@cereda.dk eller +45 7066 6800.

En erhvervsansvarsforsikring dækker de skader, du måtte forvolde på en kundens ting, når du er på kundebesøg. Fx hvis du kommer til at vælte en kop kaffe udover kundens dyre gulvtæppe.

En professionel rådgiveransvarsforsikring dækker de rådgivningsfejl, du måtte lave i forbindelse med dit arbejde, som påfører kunden et økonomisk tab.

En revisoransvarsforsikring dækker i henhold til loven og skal have minimum 2,5 mio. kr. pr. godkendt revisor pr. år.

Ceredas rådgiveransvarsforsikring dækker opgaver, der sædvanligvis knytter sig til bogholderi, afslutning og færdiggørelse af årsregnskaber samt kontoradministration, der falder naturligt ind under virksomhedens aktiviteter.

Forsikringen dækker ikke de områder, som lovgivningen foreskriver er forbeholdt statsautoriserede og registrerede revisorer.

Den dækker heller ikke skattemæssig rådgivning og bistand, bortset fra den skattemæssige rådgivning og bistand, der indgår i almindelige bogføring, udarbejdelse og afslutning af årsregnskaber og bistand i forbindelse med selvangivelser. Dog dækkes krav der måtte udspringe af rene administrationsopgaver udført for danske klienters udenlandske datterselskaber.

Her er ingen krav til summer, som der er på en revisoransvarsforsikring.

Du er velkommen til at kontakte vores forsikringsmægler Leaf for yderligere information på telefon 5090 3169 eller albert@leaf-forsikring.dk. Forsikrede medlemmer via Cereda kan også se policen på deres profilside hos Leaf. 

Cereda-medlemmer kan til- og afmelde sig alle Ceredas nyhedsbreve på deres medlemsprofil. Tilmelding kan også ske her og afmelding nederst i selve nyhedsbrevene.

Ikke-medlemmer kan tilmelde sig kursus-nyhedsbrevet her og framelde sig nederst i selve nyhedsbrevet. Øvrige Cereda-nyhedsbreve er forbeholdt vores medlemmer.

Hvis tidsfristen for framelding er overskredet, kan du skrive en e-mail til kursus@cereda.dk med emnet “Framelding til kursus”. Husk at informere om dit navn – og dit medlemsnummer, hvis du er medlem.

Vær opmærksom på at der kan være egenbetaling ved framelding. Vi forholder os ret til at modregne administrationsomkostninger og gebyrer mv. i evt. refusion af tilmeldingsgebyr.

Ved framelding inden udløb af tilmeldingsfristen tilbagebetales eventuelt tilmeldingsgebyr. Ved framelding efter tilmeldingsfrist opkræves tilmeldingsgebyret, med mindre du selv kan sælge arrangementet til anden side og Cereda ikke pålægges omkostninger. 

Prøv at checke, om den ligger i din spam folder. 

Hvis du har modtaget en e-mail til din gamle e-mailadresse, skal du blot bruge den til at logge på din medlemsprofil. Her kan du ændre din e-mailadresse. 

Hvis du ikke har modtaget en e-mail, kan du sende din nye e-mailadresse til sekretariat@cereda.dk. Herefter ændrer vi din e-mail og sender en ny adgangskode til din nye e-mailadresse.

Check om e-mailadressen og adgangskoden er korrekt indtastet. Oplever du fortsat problemer, kan du bestille en ny adgangskode og prøve igen.

Du udmelder dig ved at skrive en e-mail til sekretariat@cereda.dk. Husk at oplyse dit navn og medlemsnummer.

Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal med virkning fra enten 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober.