Søg
Close this search box.
Primær Cereda-logo

Værdifuldt nordisk samarbejde

Cereda har siden marts 2022 været medlem af Det Nordiske Regnskabsforbund, Nordic Accountant Federation – NAF, der har som mål at fremme høje faglige og etiske standarder blandt regnskabsfolk. Og med medlemskabet har vi da også forpligtet os til at overholde en række principper for levering af ydelser af en høj kvalitet.

Udover Cereda består NAF af de nordiske regnskabsorganisationer i Sverige, Finland og Norge, som er Srf konsulterna, Taloushallintoliitto og Regnskap Norge.

 

Bestyrelsen i NAF: Peter Skjerning, Bestyrelsesformand i Cereda, og de tre Adm. Direktører for de øvrige nordiske organisationer: Rune Aale-Hansen, Lena Lind og Jari Seppä.

Hvad betyder medlemskabet af NAF?

Medlemskabet er et led i vores mål om at garantere kvalitet og få indført certificering af fagfolk i regnskabsbranchen i Danmark. De andre nordiske lande er nået langt på området og det er værdifuldt for os at kunne udveksle erfaringer, hente inspiration og trække på deres viden. Ikke alene inden for certificeringer – men en række andre områder såsom Nordic Sustainability Reporting Standard.

Bæredygtighedsrapportering - vi sidder med

NAF har udviklet fælles principper for bæredygtighedsrapportering, Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS), der blev lanceret i 2021 og er finansieret af Nordic Innovation. Standarderne skal være med til at øge små- og mellemstore virksomheders bidrag til at etablere et grønnere, mere konkurrencedygtigt og mere socialt bæredygtigt Norden.
 
Cereda er repræsenteret i NSRS-bestyrelsen, der er ansvarlig for at sikre udviklingen af NSRS, opstille mål for standarden, tilrettelægge arbejdet, udøve kontrol og føre tilsyn med standardens aktivitet.
 
Gratis at bruge

NSRS-standarden er gratis at bruge og der kommer meget mere information om mulighederne i den kommende tid.

NAF-konference 2024 i København

- med AI Powered Accounting som tema

Over 80 deltagere fra nordiske regnskabsvirksomheder deltog på den årlige NAF-konference 11. -12. marts, som Cereda var vært for på vegne af Nordic Accontant Federation (NAF).

Konferencen blev holdt på Scandic Spectrum i København og startede med en surprise event i form af en kanalrundfart med lidt godt til ganen og en hyggelig middag om aftenen. 

AI-ekspert Thomas Telving gav en indflyvning til kunstig intelligens og kom ind på den fremtidige udvikling indenfor AI samt etiske aspekter.

Kunstig intelligens i fokus
I et stadigt stigende tempo transformerer kunstig intelligens det professionelle landskab og skaber nye muligheder for effektivering af arbejdsprocesser. Det er med at have fingeren på pulsen og temaet for konferencen var derfor ”AI Powered Accounting”, hvor tre spændende indlæg gav stof til eftertanke og værdifuld inspiration.

AI-ekspert Thomas Telving gav på levende vis et godt indblik i AI, mens Martin Fjeldbonde hos Deloitte gav sit syn på, hvordan generativ kunstig intelligens påvirker regnskabsbranchen og de mennesker, der arbejder i den. Til sidst delte Lars Engbork, CEO hos VISMA e-conomic, deres erfaringer med at implementere en AI-strategi.  

Gode diskussioner og reflektioner
Dagen sluttede med gode diskussioner og refleksioner om, hvordan deltagerne bedst kan udnytte potentialet i AI til at styrke deres forretning. Gode idéer blev præsenteret samtidig med, at vigtigheden af at bevare stærke personlige kunderelationer blev fremhævet.

NAF-konference 2023 i Helsinki

Cereda-repræsentanter: Peter Skjerning, Lennart Svenstrup, Monica Høvil Johansen, Jan Treu og Heidi Mann (th), der er NSRS-repræsentant for Cereda.

Repræsentanter fra Cereda’s bestyrelse var i marts 2023 på konference med NAF (Nordic Accountant Federation). Temaet var “Back to the Future” med emner som cybersikkerhed, forebygning af hvidvask og hvordan fremtiden ser ud for regnskabsbranchen. På agendaen var også indlæg og workshops omkring ESG og NSRS (Nordic Sustainability Reporting Standard). 

NAF-konferencen holdes i Danmark i 2024
Cereda har ansvaret for at holde NAF-konferencen i 2024 – og vi glæder os til at byde vores nordiske søsterorganisationer og andre samarbejdspartnere velkommen.