Søg
Close this search box.
Primær Cereda-logo

Mød Jan Treu

”Inden for en kort årrække tror jeg, at vores branche vil være helt igennem digital. Så hvis vi som medlemmer af Cereda ønsker en fremtid inden for vores nuværende arbejdsområde, skal vi stige på toget og aktivt tage med på digitaliseringsrejsen. Det gælder os alle.”
Vær åben overfor digitale forandringer

Jan opfordrer alle til at være åbne over for den digitale tankegang inden for regnskabsbranchen og omfavne alt det nye – på samme måde som vi holder os opdateret inden for ny lovgivning eller momsområdet. For at følge med tiden og kravene fra kunderne bliver vi simpelthen nødt til løbende at følge med udviklingen.

Jan peger også på, at de nye digitale løsninger giver et godt afsæt til at udvikle ens forretning, da man får skabt overskud og tid til at indtræde i en mere vejledende rolle over for kunderne. Med digitaliseringen kan vi nemlig løse bogføringsopgaver og andre manualle opgaver meget hurtigere.

Et alsidigt CV

Jan Treu er uddannet cand.polit og har 25 års erfaring som selvstændig inden for flere forskellige brancher. Han har været med til tre virksomhedssalg og har i mange år arbejdet som økonomikonsulent med fokus på digitalisering og effektivisering af virksomheders økonomifunktion. Opgaver har også omfattet at hjælpe en bank med at rydde op i mindre virksomheders økonomi.

I dag er han direktør og partner i regnskabs- og rådgivningsvirksomheden Avernus i Næstved, der beskæftiger sig med alt inden for bogholderi og økonomisk rådgivning. Kundegruppen består primært af små og mellemstore virksomheder.

Jan bor ligesom sin virksomhed i Næstved. I fritiden er han en ivrig motionsløber og han har gennemført mere end 25 maratonløb – så han er vant til at yde en vis indsats for at komme i mål med de udfordringer, han kaster sig over.

Vi er med til at løfte det faglige niveau

Jeg er med i Cereda’s bestyrelse, fordi jeg har en intention om at løfte det faglige niveau for branchen. Hvis jeg skal sige det diplomatisk, findes der nogle rigtigt dygtige regnskabsvirksomvirksomheder. Og så findes der nogle, som godt kan løftes rent fagligt, siger Jan Treu, og fortsætter:

Der findes jo dem, der synes, at efteruddannelse er spild af tid. Det mener jeg ikke er nogen sund indstilling, for som vidensbaserede virksomheder er det viden og indsigt, vi lever af. For at være dygtig i vores branche, skal man vedligeholde sin viden gennem løbende efteruddannelse, holde sig ajour med lovændringer og favne digitaliseringen og samfundets udvikling.

Jeg kan tage et eksempel fra min egen virksomhed, Avernus. Her er vi otte kolleger, der løbende deler viden, ligesom vi på hvert ugemøde har afsat en halv time til vidensdeling. Det kan eksempelvis være en kollega, som gennemgår et emne. Vores oplevelse er, at vidensdeling faktisk løser en masse problemer, inden de når at opstå.

 
Autorisation af regnskabsmedarbejdere

Jan Treu er en stor fortaler for at autorisere bogholdere og regnskabsmedarbejdere, som man allerede gør i de øvrige nordiske lande. Han mener, det øger kvaliteten i ens arbejde og giver en anden og bedre status i samfundet.

I et land som Sverige får man faktisk en lavere rente i banken, hvis man bruger en autoriseret bogholder. Så det kan have stor værdi at være autoriseret for både kunde og regnskabsvirksomheder, pointerer han.

 
Følger lovarbejdet

Jan Treu er ansvarlig for Cereda’s fagudvalg, hvor han sammen med et andet af Cereda’s bestyelsesmedlemmer Mette Quottrup, følger meget med i bogføringslovens opdatering.

Offentlige myndigheder får inden for kort tid digital adgang til alle bilag hos en virksomhed, så det blandt andet bliver nemmere for Skat at afsløre momssvindlere. Men samtidigt bliver det også nemmere at kontrollere indberetninger fra alle typer virksomheder. Lovændringen kan således være en støtte til bogholdere, fordi de lettere kan kræve, at deres kunder skal overholde lovgivningen.

På vegne af Cereda følger Jan også reglerne for tilbagebetaling af corona-hjælpepakker tæt.

I det omfang, der kommer nye love og praksisser, giver Mette og jeg besked til vores kollegaer i Cereda’s kursusudvalg, så de kan arrangere relevante kurser for vores medlemsvirksomheder. At løfte og vedligeholde medlemmernes kompetencer er nemlig et af Cereda’s primære fokusområder.

Hvis du er medlem af Cereda og har et fagligt spørgsmål til fagudvalget, kan du sende en e-mail til fagudvalget@cereda.dk.

 
Cereda skaber værdi

Hvis jeg skal sammenfatte Cereda’s og min egen rolle, så er det at skabe værdi for vores medlemmer og yde dem støtte i hverdagen, siger Jan Treu.