Søg
Close this search box.
Primær Cereda-logo

Feriedifferenceberegning: Hvad er det, og hvordan gør du?

I denne artikel vil vi dykke ned i, hvad feriedifferenceberegning præcist indebærer, hvornår det er nødvendigt at foretage beregningen, og hvordan du går frem for at udføre den korrekt. Vi vil også berøre emner som håndtering af feriedifference for timelønnede medarbejdere og betydningen af feriedifference for medarbejderens endelige ferieudbetaling.

Vigtige punkter:

  • Feriedifferenceberegning sikrer korrekt feriegodtgørelse ved ændringer i arbejdstid eller løn
  • Beregningen er primært relevant for funktionærer med ferie med løn
  • Timelønnede medarbejdere har typisk ikke behov for feriedifferenceberegning
  • Kun ændringer i arbejdstiden udløser feriedifference, ikke almindelige lønreguleringer
  • Feriedifferencen kan være positiv eller negativ afhængigt af ændringerne i arbejdstid og løn
  • De fleste lønsystemer har automatisk beregning af feriedifference

Hvornår skal du lave feriedifferenceberegning?

Feriedifferenceberegning er primært relevant for funktionærer, der har ret til ferie med løn. Denne beregning bliver nødvendig, når en medarbejders arbejdstid ændrer sig i løbet af ferieåret, da dette kan have indflydelse på deres feriegodtgørelse.

Ændringer i arbejdstiden i løbet af ferieåret

Ændringer i arbejdstiden kan omfatte skift fra fuldtid til deltid eller omvendt, midlertidige justeringer i arbejdstiden eller ændringer i antallet af arbejdsdage pr. uge. Når en medarbejder går ned i tid, vil de typisk modtage et positivt beløb ved ferieafholdelse, mens en medarbejder, der går op i tid, vil få et negativt beløb. Kun feriedage optjent med ændret arbejdstid behandles i beregningen.

Timelønnede medarbejdere og feriedifference

Når det kommer til timelønnede medarbejdere, er reglerne for feriegodtgørelse og feriedifference anderledes end for funktionærer. Timelønnede medarbejdere optjener typisk feriepenge, som indbetales til deres feriekonto, i stedet for at have ret til ferie med løn. Dette betyder, at feriedifferenceberegning normalt ikke er relevant for denne gruppe medarbejdere.

Lønændringer og feriedifferenceberegning

Når det kommer til feriedifferenceberegning, er det vigtigt at forstå, at ikke alle lønændringer udløser en beregning. Kun ændringer i arbejdstiden, som påvirker medarbejderens feriegodtgørelse, kræver en beregning af feriedifferencen. Almindelige lønreguleringer eller anciennitetsstigninger, der ikke er forbundet med ændringer i arbejdstiden, vil ikke medføre en feriedifferenceberegning.

Kun ændringer i arbejdstiden udløser feriedifference

Det er afgørende at skelne mellem lønændringer og ændringer i arbejdstiden, når det gælder feriedifferenceberegning. Mens ændringer i arbejdstiden kan udløse en feriedifference, vil almindelige lønændringer ikke have samme effekt.

  • Ændringer i arbejdstiden på mere end 20% kræver feriedifferenceberegning
  • Lønreguleringer uden ændring i arbejdstiden udløser ikke feriedifference
  • Anciennitetsstigninger påvirker ikke feriedifferenceberegningen

For at illustrere forskellen mellem lønændringer og ændringer i arbejdstiden, kan vi se på følgende eksempel:

Scenarie

Lønændring

Ændring i arbejdstid

Feriedifferenceberegning påkrævet

Medarbejder får lønforhøjelse på 5%

Ja

Nej

Nej

Medarbejder går fra fuldtid til deltid (30% reduktion)

Nej

Ja

Ja

Medarbejder får anciennitetsstigning uden ændring i arbejdstid

Ja

Nej

Nej

Ved at forstå forskellen mellem lønændringer og ændringer i arbejdstiden kan virksomheder sikre, at de foretager feriedifferenceberegninger, når det er nødvendigt, og dermed opretholde en retfærdig og nøjagtig lønproces. For mere information om den nye ferielov og dens indvirkning på feriedifference, kan du læse denne vejledning.

Feriedifferencens betydning for medarbejderens udbetaling

Feriedifferenceberegningen har en direkte indflydelse på den løn, som medarbejderen modtager under sin ferie. Beregningen sikrer, at medarbejderen får udbetalt den samme løn under ferien, som de ville have fået, hvis de havde arbejdet på tidspunktet for ferieafholdelsen. Dette er med til at sikre, at medarbejderens lønniveau opretholdes, selv når de holder ferie.