Søg
Close this search box.
Primær Cereda-logo

Nyt fra Cereda

Cereda bakker op om Skats øgede kontrolindsats

Ifølge Skattestyrelsens årlige undersøgelser begår hver ottende SMV grove fejl. Det er 12% – og stikprøver indikerer, at fejlene også findes i virksomheder inden for revision, bogholderi og juridisk rådgivning. Den kommende tid styrker Skattestyrelsen derfor kontrollen med virksomhedernes egne indberetninger.

Formålet med kontrolindsatsen er at styrke branchernes legitimitet og støtte brancheorganisationernes eget arbejde med at modarbejde brodne kar, da de virksomheder, der ikke lever op til reglerne, kan opnå unfair konkurrencefordele.

Cereda bakker op om indsatsen
”I Cereda bakker vi op om den styrkede kontrol, der støtter vores egne tiltag for at sikre en høj kvalitet indenfor regnskabsbranchen og således blandt vores medlemmer”, udtaler Jan Treu, bestyrelsesmedlem i Cereda og bestyrelsesansvarlig for organisationens fagudvalg.

Der sker hele tiden ændringer til lovgivningen og kravene til fx digitalisering øges med den nye bogføringslov. Cereda stiller derfor krav om, at organisationens medlemmer tager mindst 15 årlige efteruddannelsestimer.

– Samtidig er vi i fuld gang med at undersøge mulighederne for at indføre en frivillig certificeringsordning for bogholdere og regnskabskonsulenter. Vi er bevidste om, at det er en ressourcekrævende opgave og forsøger derfor at få støtte fra offentlige instanser, men det er desværre op ad bakke trods det åbenlyse behov, fortæller Jan Treu og uddyber.

Antallet af statsrevisorer falder samtidig med, at de får stadig flere kontrolopgaver. Denne udvikling medfører, at opgaver bliver skubbet over på andre fagfolk i regnskabsbranchen – og som en naturlig konsekvens øges kravene til deres efteruddannelse og kvalitetsniveau.

Jan pointerer, at en virksomheds omkostning til at opnå certificeringen hurtigt vil blive tjent ind, da virksomheden vil kunne øge sine priser for udført arbejde. Certificeringen tjener tillige som et kvalitetsstempel overfor banksektoren. De stiller nemlig krav om, at der føres kontrol med de regnskabsvirksomheder, der indsender balancer for de virksomheder, der udlånes penge til.

Hvad er særligt ved grove fejl?
Skattestyrelsen skelner i kontrolarbejdet mellem grove fejl og simple fejl. Grove fejl har en vis størrelse eller karakter af, at der faktisk ikke er tale om fejl, men om snyd. Ofte ser Skattestyrelsen en åbenlyst forkert bogføring af bilag, hvor fx private udgifter til egen bolig trækkes fra i virksomheden. De ser også virksomheder, der spekulerer i slet ikke at selvangive, for derved at få en lavere skatteansættelse og betale mindre i skat.

Derudover ser Skattestyrelsen også mere simple fejl, som er almindelige på tværs af brancher. Her er der masser af vejledning at få, hvis man er i tvivl om noget. Men i den igangsatte indsats er der fokus på de grove fejl.

Skattestyrelsen understreger, at de fleste virksomheder har godt styr på skatten og gør deres bedste for at betale korrekt og til tiden. Ikke desto mindre er det deres opgave at følge op på resultatet af stikprøven og udtage virksomheder til kontrol.

Hvordan finder Skattestyrelsen ud af, hvem der vil blive kontrolleret?
Skattestyrelsen bruger et digitalt kontrolværktøj, der hjælper med at udpege virksomheder, hvor der er stor sandsynlighed for grove fejl. På den måde optimeres brugen af ressourcer og at undgå at forstyrre flere regelefterlevende virksomheder end højest nødvendigt.

Herefter overtager en sagsbehandler opgaven med at prioritere, hvilke sager der skal kontrolleres og tager kontakt til virksomheden.

Læs mere info om kontrolindsatsen på Skattestyrelsens webside.

Del nyhed:

Flere nyheder

Cereda og Leaf i strategisk samarbejde

Cereda har indgået et strategisk vigtigt samarbejde med Leaf forsikring om varetagelse af opgaven som forsikringsmægler for alle Ceredas medlemsvirksomheder. Leafs nytænkende digitale forsikringsservice til

Read More

Partneraftale med Walor

Vi er glade for at kunne introducere Walor som ny partner – en dansk udbyder af whistleblowing-software, der tilbyder whistleblower-løsninger til en bred vifte af

Read More