Menu Luk

Registrering af reelle ejere

Kort beskrivelse af forskellen på legale ejer & de reelle ejere

Se Erhvervsstyrelsen.dk

Dem, vi hidtil har skullet registrere, var de “legale ejere”, som er “personer eller virksomheder, der har stemmerettigheder eller kapital i en virksomhed”.

De reelle ejere, vi nu skal registrere, er “fysiske personer, der i sidste instans direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler”.

Vores typiske scenarie med et driftsselskab der ejet af et Holding, er det nye,  at det også skal være personen bag Holding, der også skal fremgå som den reelle ejer på driftsselskabet.

 

Hvem vinder på dette, det gør vi der skal administrere det for kunderne.

Vi kan ikke se myndighederne får noget ud af det, andet lidt tidsbesparelse på opslag tilbage i fødekæden.

Nyd tiden med mere overadministration, sidste frist er den 1/12 2017.