Menu Luk

Cereda bliver medlem af det Nordiske Regnskabsforbund

Pressemeddelelse

22. april 2022

 

Medlemskabet af det Nordiske Regnskabsforbund (Nordic Accounting Federation, NAF) er et led i Cereda’s mål om at garantere kvalitet og få indført certificering af fagfolk i regnskabsbranchen i Danmark. En certificering, der allerede er veletableret med succes i de andre nordiske lande.


Det Nordiske Regnskabsforbund har som mål at fremme høje faglige og etiske standarder blandt regnskabsfolk. Fra at have fulgt forbundets arbejde og deltaget som observatør ved dets arrangementer er Cereda nu fuldgyldigt medlem af det nordiske samarbejde.

Støtter Cereda’s mål om en dansk certificeringsordning

Samarbejdet med NAF, men også SMVdanmark, offentlige myndigheder og andre danske regnskabsorganisationer, er vigtigt for Cereda’s mål om at få etableret en entydig, godkendt certificeringsordning for fagfolk indenfor regnskabsbranchen i Danmark.

Ifølge Cereda’s bestyrelsesformand, Peter Skjerning, skal ordningen være med til at øge kompetenceudviklingen og sikre en høj faglig kvalitet i en branche, hvor lovgivningen løbende ændres og digitalseringskravene hele tiden øges.

“Ultimativt er målet at give certificerede fagfolk et kvalitetsstempel, skabe større tryghed hos kunder og styrke branchens omdømme. Vi stiller allerede en række krav til vores medlemmer, men der er behov for en egentlig certificering af alle regnskabsfolk”, siger han.

Hvad medlemskabet af NAF indebærer

Med medlemsskabet styrker Cereda samarbejdet med regnskabsorganisationerne i de andre nordiske lande, hvilket øger muligheden for at udveksle erfaringer og trække på deres viden. Samtidig vil Cereda bedre kunne holde sig up-to-date med NAF’s planer og tiltag. Ikke alene inden for certificeringer men også andre relevante områder. NAF har fx udviklet fælles principper for bæredygtighedsrapportering, Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS), der blev lanceret i 2021. Disse nye standarder skal øge små- og mellemstore virksomheders bidrag til at etablere et grønnere, mere konkurrencedygtigt og mere socialt bæredygtigt Norden.

Cereda forpligter sig med medlemskabet til at overholde en række principper for levering af ydelser af en høj kvalitet og og skal hver fjerde år afholde en NAF-konvention. Medlemskabet trådte i kraft 30. marts 2022.

 


 

Det Nordiske Regnskabsforbund (Nordic Accounting Federation, NAF) er en sammenslutning af regnskabsorganisationer i Norge, Finland, Sverige og nu Danmark: Regnskap Norge, Taloushallintoliitto, Srf konsulterna og nu Cereda. Forbundets primære mål er at fremme høje faglige og etiske standarder blandt regnskabsfolk samt at formidle information om branchens rammevilkår i de nordiske landene. Regnskap Norge, Taloushallintoliitto og Srf konsulterna har med succes skabt fælles principper for regnskab og løn i de tre lande. www.nsrs.eu (Om NAF)

Cereda er en dansk brancheorganisation inden for regnskab og økonomi og har over 500 medlemmer omfattende bogholdere, controllere, revisorer, konsulenter og ledere. Organisationens mission er at favne regnskab og økonomi bredt til gavn for sine medlemmer – ved at være der. Det sker ved at tilbyde faglige kurser, sparring, rabataftaler og andre gode medlemsfordele. www.cereda.dk

 

For mere information

Peter Skjerning, Bestyrelsesformand
Mobil: +45 2220 2988
E-mail: formand@cereda.dk