Menu Luk
Banner-om-cereda
Vi har en One Team strategi
Cereda > Om Cereda > Vores mission og værdier

Vores mission og værdier

Cereda’s mission er at favne regnskab og økonomi til gavn for vores medlemmer – ved at være der. Vi er der, når de:

 • Vil udbygge deres netværk.
 • Har behov for at videreudvikle deres kompetencer.
 • Mangler en sparringspartner.
 • Vil være up-to-date med nyheder og tiltag indenfor branchen.
 • Har behov for at styrke deres markedsføring.
 • Ønsker adgang til fordelagtige indkøbsaftaler.
 • Har brug for hjælp til startup af deres virksomhed.

Kerneværdier

Fem kerneværdier guider den måde, hvorpå vi tænker og handler – både som individer og som organisation.

1.  Vi skaber værdi

I Cereda arbejder vi passioneret for at gøre vores medlemmer mere konkurrencedygtige. Det gør vi blandt andet ved at lytte aktivt og stræbe efter at opfylde deres behov.

For alle vores interessenter er vi en værdifuld samarbejdspartner, der tager aktion og opsøger dialog.

2.  Vi er med til at sætte dagsordenen

Vi arbejder dedikeret for at højne kvalitetsniveauet i branchen og skabe forståelse og agtelse for faget. Samtidig tager vi initiativ til at tiltrække unge til faget.

3.  Vi handler med integritet

Handling skal følge ord og vi kommunikerer åbent og ærligt – også når det gør ondt. Vi agerer i god tro og er redelige i alt, hvad vi gør.

Der bliver stillet krav til vores medlemmer og partneres etiske adfærd, og vi følger så vidt muligt op på dem.

4.  Vi er nytænkende

Vi har en nysgerrig og innovativ tilgang til ting. Det indebærer at udfordre det eksisterende, hvis det kan skabe værdi, samt opmuntre til konstruktiv debat og nye idéer. Vi fokuserer på at finde effektive løsninger og implementere dem.

5.  Vi er rummelige

Vi er tæt på medlemmerne, hjælper hinanden i en positiv ånd, giver konstruktiv feedback og respekterer og værdsætter forskellighed. Det skal være sjovt at gå på arbejde.

Vores fem kerneværdier:
 1. Vi skaber værdi
 2. Vi er med til at sætte dagsordenen
 3. Vi handler med integritet
 4. Vi er nytænkende
 5. Vi er rummelige

Til venstre kan du læse, hvordan vi udlever værdierne.