Menu Luk

Ny National strategi 2022-2025 mod hvidvask mv.

Ny National Strategi

Offentliggørelse af National strategi for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering 2022-2025.

Danmark har nu fået en ny og opdateret National strategi for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering 2022-2025. Den afløser den tidligere strategi fra 2018-2021.

I forordet til strategien skriver regeringen bl.a.

“Regeringen opstiller i det følgende en række strategiske målsætninger, der skal sætte retning for forebyggelsen og bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering i perioden 2022-2025. En effektiv forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering vil vanskeliggøre kriminelles muligheder for at få gavn af pengene fra deres kriminelle handlinger, og kampen mod hvidvask og terrorfinansiering er derfor også en kamp mod økonomisk kriminalitet i det hele taget. En kamp mod dem, der sætter sig selv over fællesskabet for egen vindings skyld.”

Præsentation for HvidvaskForum+

Strategien vil blive præsenteret på næstkommende møde i HvidvaskForum+ d. 24. august 2022, hvor der lægges op til en generel drøftelse af strategien og de fastlagte fokusområder og strategiske målsætninger.

Vil du læse strategien?

Du kan finde det 28 sider lange strategidokument her.


Antal underretninger (2017-2021)

2017: 24.911

2018: 35.769

2019: 53.481

2020: 73.447

2021: 70.169