Menu Luk

Giv lempelige afdrag på moms- og A-skattelån

Virksomheder presset på likviditeten
Der er ganske få måneder til, at virksomheder skal tilbagebetale de moms- og skattelån, de på grund af Corona-krisen har været nødt til at optage hos Skattestyrelsen. Virksomheder indenfor mange brancher oplever dette som en stor udfordring, da deres likviditet er presset. Dette erfarer mange af Cereda’s medlemmer i kontakten med deres kunder. At komme ordentligt i gang igen er svært!

Cereda opfordrer til ordentlige tilbagebetalingsordninger
Skatteministeren har for nyligt afvist at forlænge tilbagebetalingsperioderne for de bevilgede lån. Denne melding skaber bekymring hos Cereda og vores medlemmer. Vi oplever nemlig, at virksomhederne langt fra er fri af de problemer, Corona-pandemien har skabt. De seneste opgørelser viser, at der er bevilget i alt 32 mia kr. i likviditetslån fra Skattestyrelsen og første afdrag på ca 7 mia kr. forfalder allerede 1. november 2021. Og i februar 2022 forfalder yderligere ca. 13 mia kr.

Vi finder det besynderligt, at Regeringen og Skatteministeren hjælper virksomhederne med et for de fleste meget kortsigtet lån for senere at fjerne likviditetsgrundlaget for virksomhederne ved at nægte en lempelig tilbagebetaling af lånet. Derfor opfordrer vi til, at der etableres fornuftige og ordentlige tilbagebetalingsordninger for de virksomheder, der stadig oplever likviditetsproblemer som følge af pandemien. Mange virksomheder er tilbage i fuldt gear og er levedygtige, men det siger sig selv, at mange måneders manglende indtægt og indtægtsgrundlag tager tid at arbejde ind.