Menu Luk

Eksempler på kursusindhold

Eksempler på kursusindhold

Til inspiration har vi har samlet gode eksempler på tekster, der kommer ind på fordele og udbytte af kurset. Teksterne er fra afholdte webinarer, men vi udvider med fysiske kurser.

Digital Revisor webinar: Årsrapport og oplysningsskema

Optimer din forretning og skab en bedre værdi for dig selv og dine kunder med et online værktøj, der automatisk danner årsregnskabet og indberetningen til Erhvervsstyrelsen og Skat.

På dette kursus vil du lære, hvordan du kan dække det sidste led i din kundes rejse fra bogholderi til udarbejdelsen af årsregnskabet og indberetningen til det offentlige på en hurtig og effektiv måde.

Kurset afholdes af Digital Revisor, som vil gennemgå den proces, der skal til for at leve op til regnskabs- og skattelovgivningen via brugen af deres værktøj til at lave indberetningsklare årsregnskaber og skabe større værdi for dig og dine kunder. Udover det gennemgår Digital Revisor en praktisk case, der tager udgangspunkt i en bogholder, der skal aflevere regnskabsåret for et selskab og en virksomhed.

Agenda

•  Automatisk overførsel af tal fra bogføring
•  Fortolking af kontoplan op mod årsregnskabslov og skattelov
•  Beregning og håndtering af skat, udskudt skat og udbytte
•  Årsrapport og digital underskriftsproces
•  Indberetning til Erhvervsstyrelsen og Skat

Digital bogføring i Uniconta

Lær hvordan du kan udnytte de digitale muligheder med Uniconta kundebogføring – og få indblik i Uniconta set med finansbriller.

På dette webinar kan du opleve Uniconta kundebogføring, der giver revisorer og bogholdere mulighed for at kunne levere en lynhurtig og effektiv service overfor sine kunder. Uniconta kundebogføring er udviklet med hurtige arbejdsgange og stor fleksibilitet, så den erfarne bogholder og revisor kan udnytte sin rutine til at bogføre hurtigere end sine kunder.

Vi gennemgår de mange muligheder og fordele, der er ved Uniconta kundebogføring, og viser det digitale bogføringsflow fra indscanning af bilag til bankafstemning.

Dansk Inkasso webinar: Aftaleindgåelse og rykkerproces

Ofte undervurderes betydningen af aftaleindgåelsen og formkravene til rykkerprocessen, hvilket på sigt kan gøre det langt sværere at få sine tilgodehavender hjem. På dette kursus gennemgår Danske Inkasso, hvordan man med få ændringer i aftaleindgåelsen og rykkerprocessen kan undgå unødige tab og ekstraomkostninger.

Udover gode råd, som du kan dele med dine kunder, bliver du opdateret på gældende lovgivning på områder som krav til faktura, rentesatser, forfaldsdato, forældelse mv. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål på webinaret.

Agenda

•  Typiske udfordringer med aftalegrundlaget
•  Konsekvensen af uklart aftalegrundlag
•  Formelle krav til en faktura
•  Forfaldsdato – med og uden gebyrer
•  Gældende lovgivning inden for rykkergebyrer, renteberegning og forældelse

Optimer bogholderiet med intelligent timeregistrering

På webinaret giver vi en præsentation af det intelligente timeregistreringssystem Intempus og hvordan det kan være med til at skabe overblik, en lettere administration og lynhurtige godkendelser. Med systemet kan al registreret arbejde fx forvandles til en lønseddel eller faktura med en integration til dit løn- og regnskabssystem.

Vi vil fokusere på, hvordan du som selvstændig bogholder kan drage nytte af en digital timeregistreringsløsning og hvordan du kan rådgive dine kunder til en mere digital administration.

Minuba webinar: Slip for løse bilag og spildtid

Minuba er fakturering og ordrestyring til service- og håndværkervirksomheder samlet i ét system. Det betyder en mere effektiv hverdag med mindre administrativt arbejde og færre papirbunker på skrivebordet.

Agenda

På webinaret vil du blandt andet blive klogere på, hvordan du kan hjælpe dine håndværkskunder til et bedre datagrundlag med Minuba gennem:

•  Online timeregistrering
•  EDI fakturaer fra grossister, der registreres direkte på sagen
•  Mulighed for fakturering direkte fra app, så snart arbejdet er overstået
•  Nem oversigt over igangværende arbejde
•  Godt overblik over, hvilke sager der har den bedste dækningsgrad.
•  Andre funktioner, der vil lette dit arbejde som revisor og bogholder.