Menu Luk

Cereda er med til at dæmme op for hvidvask

Cereda er med til at dæmme op for hvidvask

Cereda’s bestyrelsesmedlem Mette Quottrup deltager i forumet Hvidvask+, hvor myndigheder og en række organisationer i samarbejde forsøger at finde frem til tiltag, der kan dæmme op for hvidvask. Hvidvask+ har omkring 45 deltagere i alt. Eksempelvis har teknologiudvalget under Hvidvask+ det seneste år arbejdet på at gøre det nemmere for spilvirksomheder og leasingselskaber at tjekke personer for forsøg på hvidvask.

”Hidtil har virksomhederne kun kunnet bede folk om deres seneste årsopgørelse, men det er jo et dokument, som der forholdsvist let kan forfalskes, så kontrollen har ikke været så sikker og fintmasket. Desuden har et leasingfirma heller ikke mulighed for at se, om de står over for en vanvidsbilist. Vi arbejder på at komme med forslag, som gør det nemmere at kontrollere for selskaberne at kontrollere deres kunder,” forklarer Mette Quottrop.

En gang årligt kan øvrige interesserede være med på en stor hvidvaskkonference. Her deltager normalt flere hundrede personer.

Hører under Hvidvasksekretariatet

Hvidvask+ hører under Hvidvasksekretariatet, som er en del af Anklagemyndigheden. Ifølge sekretariatet er der et stigende antal mistanker om hvidvask, terrorfinansiering eller anden økonomisk kriminalitet.

I alt modtog Hvidvasksekretariatet 73.249 underretninger i 2020. Det svarer til ca. 200 om dagen og det højeste antal nogensinde.

Samtidig leverede sekretariatet 19.756 oplysninger videre til Skattestyrelsen, Udbetaling Danmark, politikredsene, PET, SØIK og andre relevante myndigheder. Det svarer til 27% af alle underretninger.

Hvad er hvidvask?

Selve betegnelsen hvidvask dækker over forskellige finansielle manøvrer, der har det til fælles, at de skal få penge fra kriminalitet til at se ud, som om de er lovlige.

I 2020 udgjorde underretninger om mulig hvidvask 94 procent af det samlede antal underretninger til Hvidvasksekretariatet. Pengeinstitutterne stod for størsteparten af underretningerne, nemlig 58.730, hvilket svarer til over 80 procent af det samlede antal.

De mange underretninger skyldes blandt mistanke om svindel med COVID19 hjælpepakker, samt at især pengeinstitutterne har øget fokus på at bringe informationer videre til Hvidvasksekretariatet.