Menu Luk

Brexit

Brexit-vejledning

Når Storbritannien forlader EU, vil landet være et tredjeland i forhold til EU. Hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale, skal danske virksomheder, der handler med Storbritannien, følge de generelle told- og skatteregler for handel med tredjelande. Virksomhederne bør allerede nu gøre sig klart, hvilke regler og processer de skal være opmærksomme på i forbindelse med Brexit.

For at imødekomme virksomhedernes behov for konkret information om, hvad et no deal-scenarie betyder for virksomhedernes told-, skatte-, afgifts- og momsforhold, har Skattestyrelsen og Toldstyrelsen i fællesskab udarbejdet en digital folder med titlen ”Handel med Storbritannien efter Brexit”. Folderen er i dag blevet sendt ud direkte på mail til virksomheder vi har registreret til at handle med Storbritannien.

Virksomhederne kan desuden holde sig orienteret på skat.dk/brexit, hvor Skatteforvaltningen løbende opdaterer vejledningen om told-, skatte-, afgifts- og momsforhold ved handel med Storbritannien.

Vejledningspakke – målgruppen er virksomheder i Danmark, der handler med Storbritannien og/eller har ansatte fra Storbritannien: