Menu Luk

Ændring i TastSelv Erhverv

Der er sket en ændring i TastSelv Erhverv for indberetning af moms, lønsumsafgift og punktafgifter. Fra den 10. december 2019 kan virksomheder ikke længere angive ordinært på flere perioder, når de registrerer sig tilbage i tid. Begrundelsen for ændringerne er blandt andet, at en samlet angivelse vil få en samlet forældelsesdato, selvom hver periode forældes hver for sig. Dette medfører problemer, når Skatteforvaltningen skal inddrive gæld.

Hvad betyder ændringen?
Ændringen betyder, at hvis en virksomhed registrerer sig med en startdato tilbage i tid, bliver der oprettet perioder i TastSelv Erhverv svarende til de perioder, der ville have været oprettet, hvis virksomheden havde registreret sig rettidigt. Perioderne bliver derudover oprettet med de oprindelige frister. Virksomheden skal derfor på TastSelv Erhverv indberette hver angivelse på de lovbestemte afregningsperioder, dvs. en måned, et kvartal osv.

Brug for hjælp?
Har du brug for mere hjælp, kan du ringe til Skattestyrelsen’s kundecenter på disse telefonnumre:
Moms/lønsum: 72 22 28 67 og punktafgifter: 72 22 28 10.