Menu Luk

Erfaringer Deloitte Consulting har draget under coronakrisen

Få timer efter at Statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned 11. marts 2020, sendte Martin Søegaard en e-mail til sine ca. 700 medarbejdere i Deloitte Consulting og bad dem om at arbejde virtuelt hjemmefra på ubestemt tid. Det lille klik på ”send” ændrede hele afdelingens driftsmodel på få sekunder. En ændring, der under normale omstændigheder ville tage lang tid at gennemføre.

Om Martin Søegaard

Martin Søegaard er Nordic Managing Partner hos Deloitte Consulting og har mere end 25 års erfaring med at rådgive danske og internationale virksomheder. Martin står i spidsen for at udvikle en konsulentpraksis på tværs af norden, der kan assistere danske og internationale virksomheder på deres mest komplekse transformationsrejser.

”Vores medarbejderes sikkerhed har topprioritet, så jeg var ikke et sekund i tvivl om, at det var det helt rigtige at gøre. Om vi ville lykkes med at drive en forretning med fysisk afstand fra hinanden og fra vores kunder kunne kun tiden vise”, siger Martin.

1. Hvordan er det så gået med at samarbejde på distancen?

Fra første dag har vi været fuldt operationelle. Vi er gået til tasterne og har deltaget i Teams-, Skype- og Zoom-konferencer med stort gåpåmod og vilje til at få enderne til at mødes. Den virtuelle arbejdsform har vist sig at være en meget effektiv platform, hvorigennem vi har kunnet fortsætte med at skabe værdi for vores kunder. Primære årsager hertil er, at vi har understøttet arbejdsformen med en stærk ledelse, løbende og tydelig kommunikation samt transparens.

En anden udslagsgivende årsag til vores succes med at arbejde virtuelt har været, at vi i Deloitte Consulting har en virkelig stærk kultur. Det er ikke noget man kan skabe fra den ene dag til den anden. Kultur er noget, man har og noget man er. Og det er først, når man står over for at skulle bestige et højt bjerg, at man som virksomhed for alvor finder ud af, om kulturen skabt igennem årene er bærende eller ej. Vores kultur har i den grad været et bærende element i vores tvungne corona omstilling.

2. Hvilke ting har I specielt lært af coronakrisen?

”Coronakrisen har sat alt på en prøve, men hvis jeg skal nævne én ting, den har været god for, så er det at vise os vejen til at gøre ting på nye måder og til at omstille os enormt hurtigt. I Deloitte Consulting har den tvungne omstilling til en virtuel arbejdsform været meget lærerig. Den har vist os en række ting, såsom”:

  • At vi sagtens kan skabe værdi for vores kunder, selvom vi ikke sidder sammen under samme tag..
  • At vi ikke nødvendigvis behøver flyve til London, Paris eller Indien for at få gennemført en kundeworkshop eller træffe vigtige ledelsesbeslutninger
  • At vi kan holde effektive, virtuelle ledelsesmøder, uden at skulle bruge dagevis sammen i fysiske omgivelser.
  • At der på trods af udfordrende markedsvilkår stadig er utroligt mange muligheder derude. Vi skal blot være vedholdende og stå sammen om at gribe dem.
  • At der er meget kortere fra et virtuelt møde til et andet end fra et fysisk mødelokale på 1. sal til et mødelokale på 6. sal. Det har gjort en kæmpe forskel med hensyn til at komme til tiden til alle møder!

Vi skal helt sikkert evaluere på de seneste 2 måneder med henblik på at finde ud af, hvad vi kan lære og hvordan vi kan arbejde anderledes i fremtiden – også i forhold til at kunne arbejde mere grønt.

3. Hvordan forventer I, at coronakrisen vil påvirke jeres økonomiske resultater?

På trods af en succesfuld corona-omstilling vil vi nok alle sammen blive ramt på toplinjen. Der er ingen, der slipper for konsekvenserne af, at et helt samfund – eller nærmere en hel verden – lukker ned. Ifølge en temperaturmåling foretaget af Dansk Industri blandt deres medlemmer i midten af april, forventer rådgiverbranchen en gennemsnitlig nedgang på cirka. 13 pct i 2020. Evnen til omstilling vil dog reducere effekten og skabe forskelle på virksomheder i branchen.

4. Hvad ser du som afgørende for den fremtidige udvikling?

Alle spår om fremtiden lige nu. Danmarks Nationalbank har blandt andet fremstillet tre scenarier for den danske økonomi, en nedgang på 3 pct., 5 pct. og i værste fald en nedgang på 10 pct. Det er svært at sige, hvad der kommer til at ske, men som det ser ud lige nu bliver to ting afgørende for, hvordan vi klarer os igennem krisen.

Den første er udviklingen i pandemien og den anden er den globale sammenhængskraft. Vi lever i en globaliseret verden med tætforbundne verdensøkonomier og hvis vi fortsætter med at samarbejde og støtte hinanden i kampen mod Covid-19, så vil verden se lidt mere sammenhængende ud på den anden side af pandemien, end hvis vi alle sammen trækker i land og fører mere og mere protektionistiske, selvforsynende agendaer. Det sidste må ikke ske – specielt ikke for et land som Danmark, der er afhængig af at kunne eksportere varer til udlandet. Konsekvenserne ville være utroligt skadelige for vores økonomi. Mit håb er derfor, at politikere og ledere verden over vil værne om det globe samarbejde og den globale sammenhængskraft.

Du kan læse Deloitte Consulting’s bud på fire post-corona scenarier i denne artikel”.

5. Hvad har I lært i forhold til at hjælpe jeres kunder i kriser som Covid-19?

Coronakrisen har med al tydelighed vist, at virksomheder, der er på forkant med den digitale omstilling, står bedre rustet til at håndtere uventede situationer som fx Covid-19. Deloitte Consulting vil fortsætte med at hjælpe danske virksomheder med at omstille sig digitalt, herunder at etablere nye digitale salgskanaler og udnytte alle data i den enkelte virksomhed til at levere bedre produkter og ydelser til slutbrugerne.

Vi kan herudover hjælpe danske virksomheder med at være effektive og finansielt velstyrede, således at de kan stå stærkt i fremtiden og styre sikkert igennem hurtigt skiftende tider. Det handler fortsat mest af alt om at hjælpe vores kunder på deres transformationsrejser – en rejse som for mange virksomheder er blevet meget aktualiseret af Covid-19.